For every child
Bruxelles

Point de rendez-vous: La Fontaine Pol Bury (Brussel) – https://maps.app.goo.gl/2tSy1KUD1jaPUo4CA – départ à 13h.

Les conséquences du dérèglement climatique (inondations, canicules, air pollué, etc.) mettent les enfants du monde entier en danger et ont un impact fondamental sur leurs droits : le droit à l’air et à l’eau purs, à la nourriture et à la santé, au logement, à l’éducation… en bref, le droit de survivre. Bien qu’aucun enfant ne soit responsable de l’augmentation de la température mondiale, ce sont eux qui en paieront le prix le plus élevé aujourd’hui et à l’avenir.

On se joint à la Marche pour le climat comme organisation droit enfants parce que nous avons l’espoir que, tous ensemble, nous pouvons encore agir pour diminuer les effets des changements climatiques. Plus tôt les mesures nécessaires seront prises, plus les effets néfastes sur les enfants et leurs droits pourront être limités.

UNICEF Belgique
Plan International Belgique
Kinderrechtencommissariaat
KIYO

Plaats van afspraak: De Pol Buryfontein – https://maps.app.goo.gl/2tSy1KUD1jaPUo4CA – 13u start mars.

De gevolgen van de klimaatopwarming (overstromingen, hittegolven, …) brengen kinderen wereldwijd in gevaar en hebben een fundamentele impact op hun rechten: het recht op zuivere lucht en water, voeding en een goede gezondheid, huisvesting, onderwijs… het recht te overleven.
Hoewel geen enkel kind verantwoordelijk is voor de wereldwijde temperatuurstijging, zijn zij het die hiervoor vandaag en in de toekomst de hoogste prijs betalen.

Als kinderrechtenorganisatie stappen we mee in de Klimaatmars omdat we, als we samen in actie komen, de gevolgen van klimaatverandering kunnen voorkomen en beperken. Hoe sneller noodzakelijke maatregelen worden genomen, hoe meer we de kwalijke gevolgen op kinderen en hun rechten kunnen vermijden.

UNICEF België
Plan International België
Kinderrechtencommissariaat
KIYO

Open voor nieuwe deelnemers of vol?

Open

Frequentie van bijeenkomst

-

Ik sluit mij aan bij deze kliek

De Klimaatcoalitie respecteert je privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Je gegevens gebruiken we enkel om je op de hoogte te houden over deze activiteit. Door op versturen te klikken, verklaar je je hiermee akkoord.