Schonere lucht

Investeer in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur om deze keuze voor iedereen toegankelijk te maken

Schaf de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk en eerlijk af.

Meer info

Contact

Voor alle vragen, neem contact op met info@coalitionclimat.be

Socials

Coalition Climat – © 2022