Maak je eigen kliek

Indien je aangeeft dat jouw kliek ‘open’ is, kunnen andere personen uit jouw regio zich aansluiten. Je krijgt dan een aanvraag via mail. Aan jou om te beslissen wat je ermee doet.

De Klimaatcoalitie respecteert je privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Je gegevens gebruiken we enkel om je op de hoogte te houden over deze activiteit. Door op versturen te klikken, verklaar je je hiermee akkoord.

Contact

Voor alle vragen, neem contact op met info@coalitionclimat.be

Socials

Coalition Climat – © 2022