Maak je eigen kliek

Indien je aangeeft dat jouw kliek ‘open’ is, kunnen andere personen uit jouw regio zich aansluiten. Je krijgt dan een aanvraag via mail. Aan jou om te beslissen wat je ermee doet.

Contact

Voor alle vragen, neem contact op met info@coalitionclimat.be

Socials

Coalition Climat – © 2022