Brupower
Brussel

BRUPOWER: La nouvelle coopérative d’énergie citoyenne de la Région bruxelloise. Une énergie 100% citoyenne, 100% bruxelloise, 100% renouvelable. Un partenaire important pour la transition énergétique. C’est pourquoi nous participons également à la marche pour le climat.
Nous nous réunissons à 13 heures au coin du Boulevard Albert II et la rue des Charbonniers (ex Proximus shop).

BRUPOWER: De nieuwe burger-energie coöperatieve voor het Brussels Gewest. 100 % burgercoöperaite, 100 % Brusels, 100 % hernieuwbaar. Een belangrijke partner voor de noodzakelijke energietransitie. Daarom doen we ook mee aan deze klimaatmars.
We verzamelen tegen 13 uur op de hoek van de Albert II laan en de Koolbrandersstraat (ex Proximus shop).

Open voor nieuwe deelnemers of vol?

Open

Frequentie van bijeenkomst

Bij alle klimaatmarsen / A tous les marches pour le climat.

Ik sluit mij aan bij deze kliek

De Klimaatcoalitie respecteert je privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Je gegevens gebruiken we enkel om je op de hoogte te houden over deze activiteit. Door op versturen te klikken, verklaar je je hiermee akkoord.