Beter wonen – Beter leven


We eisen cruciale maatregelen die het mogelijk maken om de uitstoot van broeikasgassen in de hele sector drastisch te verminderen en het recht op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen mogelijk te maken.

  • Kies voor een collectieve wijkaanpak en gepaste ondersteuning
  • Garandeer toegang tot huisvesting en reguleer de huurmarkt
  • Zorg voor wetgeving en financiering om hier concreet werk van te maken 
  • Lees hier de 40 maatregelen van het  Woon-energiepact

Contact

Voor alle vragen, neem contact op met info@coalitionclimat.be

Socials

Coalition Climat – © 2022